JA!

På din seneste faktura har du måske opdaget, at der står 0 kr. udfra tillægsmodulet Dimension.
Der er fordi vi har besluttet, at lade den pågældende funktionalitet være en del af vores grundmodul fremover.

smiley

Selve funktionaliteten er rettet mod de kunder, som har behov for at kunne påføre afdeling og/eller kvantum på et givent bilag.

Du kan læse mere om funktionaliteten her

Såfremt du ønsker at bruge funktionaliteten, og ikke tidligere har haft adgang til det, skal du selv tilføje funktionaliteten ved at gå ind under indstillingsfanebladet, trykke på tillægsmoduler, og vælge Dimension.