Som lovet før sommerferien vender jeg nu tilbage med en noget mere konkret udmelding om, hvad der er planlagt til at blive udviklet de næste seks måneders tid.

Vi udsender markedspakker hver 14. dag.  ”Gamle” kunder ved, at markedspakkerne indeholder stort og småt af fejlrettelser og forbedringer/udvidelser til e-conomic og vores api.

Vi modtager en lang række forslag om stort og småt. Langt hovedparten lander på forum, hvilket passer vores ønske om åbenhed og gennemskuelighed godt. På forum er der således mulighed for, at andre kunder kan tilkendegive deres mening, afvise eller udtale støtte til diverse forslag.

På den måde kan man få indflydelse inden for de rammer, vi har sat for udviklingen af e-conomic.

Keep it simple

Hvis rammerne for de kommende seks måneders arbejde skal formuleres i én sætning, så er det overskriften på dette indlæg ”Hvad vi kan nu – bare bedre”.

Med andre ord – vi ønsker ikke at øge kompleksiteten af e-conomic voldsomt.

Det undgår vi ved at:

 • holde kompleksiteten af nye funktioner nede
 • være tilbageholdende med nye funktioner, idet mængden af funktioner (simple eller ej) øger kompleksiteten
 • skabe et nemmere anvendeligt regnskabsprogram (mens vi husker på, at bare fordi vi selv forstår det, er det ikke ensbetydende med, at det er nemt)
 • simplificere og raffinere eksisterende funktioner
 • sanere (fjerne) funktioner der ikke anvendes
 • ændre arbejdsgange (workflows) der ikke er hensigtsmæssige
 • flytte supporten ind i programmet fx gennem opsætningsguider

 

Dette sigter vi efter

Mobil app

Vi (og mange af jer) har ikke været tilfredse med vores mobil app. Især regnskaber med mange posteringer har haft lange svartider og har derfor ikke kunne anvende appen.

Appen har fået en grundig overhaling, så den bedre kan håndtere de mere datarige aftaler – uden at træerne vokser ind i himlen.

En Smartphone/Tablet har ikke samme kræfter som en Mac/PC.  Efter en opstartssynkronisering på 10 og 20 sekunder, er der fornuftige svartider.

En ny funktion i forhold til den gamle app er, at tillægsmodulet ”indscanning” er integreret for de af vores kunder, der anvender det.

Vi forventer at lancere indenfor 6-8 uger. Vi har plads til et par testere, så hvis du ønsker det, så send os en mail til info@e-conomic.dk.

 

API

API er det, der gør det muligt at integrere e-conomic og andre systemer. Det kan være dit lønsystem, webshop eller noget helt tredje.

Vi har startet en længere proces, der skal sikre følgende (det er lidt tekniker-snak):

 1. Token adgang til dit regnskab. Det er en bedre praksis end den, der anvendes i dag. I dag har du intet overblik i e-conomic over, hvilke integrationer du er tilsluttet. Og du kan kun slå alle til eller fra. Du vil derfor, når vi er færdige indefra e-conomic, se hvilke du har adgang til og kan fjerne adgang enkeltvis, som du måtte ønske det. Dette er en længere proces idet app-partnere også skal indover.
 2. Hurtigere SDK. Dette er arbejde under motorhjelmen. Populært sagt så er den gamle SDK alt for lang tid i startboksen, hvilket medfører længere svartider. Vi giver SDK et katapultsæde (næsten), så den ryger ud som skudt ud af en kanon.
 3. Åbne for flere funktioner i API. Skabe nærmere overensstemmelse med mellem API-adgang og den adgang, du som webbruger har.  Hertil kommer at ikke alle webfunktioner er tilgængelige i APIet, så vi skal se på, om der skal åbnes for flere funktioner. Uden dog at alle bliver tilgængelige.
 4. Nemmere integration. Vi introducerer ”REST-API”, som når fuldt implementeret afløser vores ”SOAP”. Det giver nemmere adgang til at lave integrationer.

 

Superkladden

Vi har igennem længere tid arbejdet på en ny kassekladde (vi kalder den Faneblad Finans). Målet har været hurtigere indtastning. Vi har været igennem et længere test-/udviklingsforløb i de sidste par år.

Vi er nu næsten klar til at frigive den fuldstændigt, inklusiv en noget smartere og opdateret version af tillægsmodulet indscanning. Normalvis er vi relativt ydmyge, men vi synes faktisk, at vi med denne kladde har et superprodukt, der virkelig kan sparre hurtigtasterne tid.

Så vi godt tør binde an med et så kækt navn som ”SUPERKLADDE”.  Med fare for at blive ramt af hybris, påstår vi frejdigt, at vi var lavet verdens hurtigste online kassekladde!

 

Grundmodul

Der er flere ting, som vi gerne vil lave om i vores grundmodul. Igen under devisen at det skal være nemmere, så har vi i den forgangne periode arbejdet under motorhjelmen.

Blandt flere ting, der er på trapperne, kan nævnes ny ”momsmotor”. Udtrykket ”momsmotor” dækker over måden, hvorpå du laver din opsætning af momskonti, hvordan der posteres på de forskellige konti og ikke mindst, hvordan rapporter præsenteres.

Konkret betyder det, at især for den halvdel af vores kunder, der handler med udlandet, bliver der en nemmere og mere overskuelig fordeling af moms. Hertil kommer at selve momsafstemningen bliver nemmere.

Især blandt vores revisor-/bogholderkunder har der længe været et ønske om at kunne udskrive en ”posteringsjournal” forud for bogføring.

 

Tillægsmodulet Lager

Jeg har andetsteds skrevet om dette tillægsmodul, at det er det mest omdiskuterede af vores tillægsmoduler. Det skyldes bl.a. at lager ikke er en entydig størrelse.

Behov varierer meget fra branche til branche og endda fra virksomhed til virksomhed inden for samme branche.

Eksempelvis: hvad en person opfatter som lager, opfattes af andre som produktion. Et andet eksempel er, at Lokationer opfattes af nogen som ”varehusets placering”, hvor andre opfatter det som ”hyldelokation” i bilen eller på lageret.

Det er umuligt for os at imødekomme så forskellige ønsker.  Så de generelle principper for vores udvikling gør sig i endnu højere grad gældende for lager. Vi vil sætte fokus på at gøre det, vi har, nemmere og bedre.

Vi tager udgangspunkt i forumforslag, når vi fastlægger indholdet. Startende med oktobers første markedspakke vil den og de følgende indeholde elementer til lager.

 

Indscanning i e-conomic

Når jeg alligevel har nævnt indscanning, så er det på tide, at vi kigger på indscanning uden for superkladden.

Derfor kan du forvente, at markedspakkerne ultimo november indeholder en række ændringer/forbedringer i dette tillægsmodul. Vi har modtaget en lang række forslag, som vi vil kigge nærmere på og spørge ind til.

 

Nyt forum til behandling af forslag

Jeg har på bl.a. forum annonceret en ny og bedre måde at håndtere brugerforslag på. Det nye forum skal mere elegant håndtere mindst fire kategorier:

 • ”Spørgsmål”-kategorien vil indeholde spørgsmål og svar, kunde til kunde, og kunde til e-conomic
 • Kategorien ”Hjælp til bogføring” er ment til kunder, der spørger efter bogholder-/revisorassistance
 • ”Bugs” er indrapportering af fejl
 • ”Ideer” er fremsættelse af ønsker til udvikling

Vi vil med det nye forum tydeliggøre status ved at stemple de enkelte ideer/forslag og bugs med stempler såsom ”Overvejes”, ”Planlagt”, ”Igangværende”, ”Gennemført” og ”Implementeres ikke”.

Brugere kan stemme forslag op og ned, og det nye forum kommer nærmere vores vision om en brugerinvolverende applikation.