header-periodisering

Periodisering er et regnskabsprincip, som går ud på at fordele en indtægt eller en omkostning over en eller flere bogføringsperioder. Bortset fra mindre beløb, som ligger under bagatelgrænsen, er det praksis, at man ikke bogfører hele den forudbetalte indtægt eller omkostning på resultatopgørelsen (driften) i forbindelse med faktureringen/betalingen, men først efterhånden som den leveres/forbruges. I stedet bogfører man først hele beløbet på balancekontoen “Forudbetalte poster”, hvorfra dele af det samlede beløb overføres til resultatopgørelsen hver måned. Dermed beskattes produkterne og ydelserne i den periode, hvor de rent faktisk forbruges eller leveres. Typiske eksempler på forudbetalte omkostninger og indtægter er forsikringer, leje, leasing, abonnementer osv. e-conomics periodiseringsmodul et et godt værktøj til at lave periodiseringen let og effektivt!

Et eksempel på brug af periodiseringsmodulet
Lad os bruge eksemplets magt til at illustrere, hvordan periodiseringsmodulet fungerer, og hvordan det giver dig mærkbare tidsbesparelser, overblik og orden i dit regnskab. Eksemplet nedenfor viser, hvordan periodiseringen finder sted ved købsperiodisering, men principperne er de samme ved salgsperiodisering (Læs mere på e-copedia). Da der ikke er moms på forsikringer, medtages moms ikke i eksemplet.

Lad os forestille os, at du i din virksomhed køber en forsikring for 1 år, som dækker en periode fra 1. maj 2015 til 30. april 2016. Som illustrationen viser, modtager bogholderiet i din virksomhed en faktura fra forsikringsselskabet på kr. 4.000,-, som er forfalden den 1. maj 2015. Den 1. maj betaler virksomheden fakturaen, men “forbruget” af forsikringen sker reelt først over de kommende 12 måneder. For at dit regnskab skal blive retvisende, skal der i princippet hver måned bogføres 1/12 af de 4.000,- frem til og med 30. april 2016, hvilket svarer til et beløb på kr. 333,33. Med periodiseringsmodulet hjælper e-conomic dig med at periodisere korrekt, så du får et mere præcist resultat og fuldstændigt styr på dine transaktionsspor.

Gør sådan her, når du har aktiveret periodiseringsmodulet

 • Klik på fanen ”Regnskab” og den blå knap ”Ny postering”. Vælg typen ”Leverandørfaktura”
 • Indtast beløbet 4.000 på kontoen Forsikringer 3450 under modkonto.
 • Hvis du har valgt e-conomics standard-kontoplan, har vi under ”Aktiver” allerede oprettet en konto til periodiseringsposterne. Det er ”Forudbetalte poster”, kontonr. 5660. (Ellers kan du læse her, hvordan du selv opretter en konto til forudbetalte udgifter.) Under fanen ”Øvrigt” vælger du i feltet ”Periodisering” konto 5660 samt start og slutdatoen for perioden. I dette tilfælde er perioden er 01.05.2015 til 30.04.2016.
 • Klik på ”Gem” og derefter på knappen ”Bogfør posteringer”. Når posteringen er bogført, skal den efterfølgende periodiseres.
 • Klik på den orange knap med tandhjulet (”Indstillinger”), ”Alle indstillinger”, ”Regnskab” og ”Regnskabsår”.
 • Klik på ikonet ”Perioder” til højre for det pågældende regnskabsår. I dette tilfælde starter du med 2015 og gør efterfølgende det samme med 2016.
 • Nu klikker du på Periodisér ud for den sidste måned, du vil medtage i det pågældende regnskabsår. I 2015 er det til måneden 1. december til 31. december 2015.
 • I pop-op-vinduet skriver du en posteringstekst, og du kan vælge at afkrydse feltet ”Anvend samme bilagsnummer”.
 • Klik på Vis for at se periodiseringen, hvor de 4.000 kr. er delt op i bidder på 333,33 kr. fordelt på månederne i det pågældende regnskabsår. Klik på ”Bogfør posteringer”.
 • Du ser nu i oversigten et ”Ja” og en dato ud for ”Periodiseret”.
 • Slut med at gøre det samme for i 2016 frem til og med april.

Du har nu lavet hele bogføringsarbejdet for den pågældende forudbetalte omkostning forlods, så du ikke behøver at tænke på at skulle flytte delbeløb mellem balancen og driften hver måned.

Sådan får du periodiseringsmodulet i din aftale
Periodiseringsmodulet indgår allerede i dit abonnement, hvis du har abonnementet ”Professional”. Har du en ”Start-up”- eller ”Small Business”-aftale, så skal du aktivere modulet i din aftale. Det gør du ved at klikke på den orange knap (Indstillinger) i øverste højre hjørne, “Alle indstillinger”, “Abonnement”, “Abonnementsstatus”, hvorefter du sætter hak ved tillægsmodulet “Periodisering”. Periodiseringsmodulet koster kun 29,- kr. pr. måneden, hvis du har “Start-up” eller “Small Business”.