Skal du til at afregne kvartalsmoms? Så er det nemt at få et overblik over den moms, der skal afregnes i din momsrapport.

Under fanebladet “Rapport” finder du 3 forskellige momsrapporter, som du kan benytte i forbindelse med, at du skal afregne din moms. Har du bogført dine kreditor- og salgsfakturaer løbende, kan du finde den samlede moms i “Momsopgørelsen”. Her kan du finde din indenlandske købs- og salgsmoms og du kan også se momsen for køb eller salg af varer og ydelser i udlandet.

Momsen af købet eller salget er opgjort i:

  • rubrik A (køb af varer/ydelser i andre EU lande) ,
  • rubrik B (salg af varer/ydelser til andre EU lande)
  • rubrik C (varesalg andre lande)

afhængig af om det er købs- eller salgsmoms, der er bogført på dine kunder og kreditorer.

Hvis der er uoverensstemmelser mellem tallene i din momsopgørelse, og den moms du selv har regnet dig frem til, kan du måske finde svaret i Rapporten “Momsafstemning”. Her kan du se, hvad der er bogført af posteringer på diverse konti, der optræder i listen.  Alle konti har enten en momskode tilknyttet, eller er en konto, hvor der er bogført posteringer med moms.

Den sidste rapport du kan finde under momsrapporter, er rapporten “Salg til EU-debitorer”. I denne rapport vises alle de debitorer, med adresse i andre EU lande, – du har bogført fakturaer til, delt op i flere forskellige kolonner, for at give dig et hurtigt overblik. I denne rapport kan du bl.a. se salget opdelt på landekode, navn, momsregistrerings nr. etc.

I vores e-copedia kan du læse mere om de forskellig rapporter, og om hvordan du opretter momskonti, sætter momskode på dine konti og meget meget mere.

Ha’ en euforisk weekend.