Vi får mange henvendelser om glemte adgangskoder / password.

I korte træk skal der stadig fax’es eller sendes en blanket til os på fax 33 93 97 50.

Blanketten er placeret her: http://www.e-conomic.dk/downloads/dk/Ny_adgangskode.pdf (link ikke længere i brug, og fjernet af administrator)

Vi erkender at denne metode kan virke langsommelig i en internet tid. Vi overvejer en mere elegant metode, men det altoverskyggende er at ingen får uberettiget adgang til jeres data.
Derfor den nuværende rutine.