Debitorstyringen i e-conomic er baseret på åben post princippet, hvilket vil sige, at det er vigtigt at få udlignet debitorfakturaerne med de efterfølgende debitorindbetalinger.

Har du ikke fået udlignet i e-conomic og har du behov for at udstede en rykker til din kunde vil alle posteringer blive vist på rykkeren.
Eksempelvis vil det fremgå af rykkeren, at din kunde har modtaget en faktura og den er blevet betalt og til sidst vil det fremgå at den sidste udstedte faktura ikke er betalt til tiden. Det er ikke hensigtsmæssigt, da det kan give anledning til diskussioner mellem dig og din kunde. Det er vigtigt i forbindelse med rykkeren, at det der fremgår af rykkeren er hvad der er forfaldent til betaling.

Ovenstående problematik kan du løse på ud fra nedenstående metoder i e-conomic.

I forbindelse med bogføringen af kassekladden kan du automatisk få udlignet indbetalinger på dine debitorer.

Det er vigtigt i et åbent postsystem, at der er ”ryddet op” på debitorernes konti. Derfor kan du, når du har bogført din kassekladde bruge denne funktion i e-conomic automatisk udligning.

Nu tænker du måske: ”Jamen, hvordan ophæver jeg så en udligning på en debitor” Det har vi også råd for. Du har mulighed for at fortryde udligninger i e-conomic.