Udarbejdelse af årsregnskaber er godt i gang rundt omkring hos administratorerne. I den forbindelse er der mange, som skal have eksporteret regnskabstal og data fra e-conomic til andre regnskabssystemer, for bl.a. at kunne opstille og præsentere virksomhedernes regnskaber i en færdig årsrapport.

En del af administratorerne benytter et program, i forbindelse med årsafslutning, som heder CaseWare, og skal som følge deraf have eksporteret regnskabstallene fra e-conomic i et format og med et indhold, som kan indlæses og bruges i CaseWare. For at gøre det enkelt for vore administratorer, som netop benytter CaseWare, har vi lavet en speciel eksportfunktion til formålet, der hedder CaseWare-eksport.

Under ”CaseWare-Eksport” kan man eksportere to filer af typen CSV (semikolonsepareret), dog med forskelligt indhold.

Finans:
Indeholder alle konti med kontonummer, kontonavn, primo og ultimo saldo i den valgte periode og ultimo saldo samme periode året før, samt momskoden. Man kan selv vælge om det skal være med eller uden sumkonti.

Finansposter:
Indeholder finansposter med kontonummer, bogføringstekst, bilagsnummer, dato, beløb og momsbeløb. Her kan man selv vælge om det skal være med eller uden primoposter.

Er du blandt de administratorer, der anvender CaseWare, og ønsker du yderligere information omkring denne eksportfunktionalitet eller blot at få åbnet for adgang til samme, så kontakt os enten pr. telefon eller ved blot at sende os en mail på adressen info@e-conomic.dk.