Løber du også panden mod bankmuren?

Langt hovedparten af vores kunder er små og mellemstore virksomheder.

Vi har derfor om nogen kunnet følge de seneste års udvikling, hvor færre og færre starter virksomhed, flere og flere stopper med at drive deres virksomhed – og de tilbageblevne har mindre aktivitet end sædvanligt.

Vi møder mange virksomheder, der bekræfter avisernes historier om, at især banker og andre finansieringsvirksomheder IKKE længere vil hæve, forlænge, eller bare fastholde kassekreditten, selvom staten gennem Vækstfonden tager 75 % af risikoen.

Og det til trods for både vækst, overskud og engagement.

Hvorfor bekymrer vi os?

Indlysende fordi det rammer vores egne kunder, så til trods for fortsat vækst i e-conomic, er det jo vores eget kundegrundlag, der rammes.

Men løfter vi os op i helikopteren, skal Danmark som land overleve på andet end spekulative ejendomshandler og produktion, der har sikkerhed i bygninger, fysisk lager eller andet, man kan gøre udlæg i.

Vi skal som land også have vidensvirksomheder inden for it, biotek, oa. der netop er kendetegnet ved ikke at kunne stille ”pantbar” sikkerhed.

Jeg har i min egenskab af direktør i e-conomic, bestyrelsesformand i flere selskaber og foredragsaktivitet stødt på mange potentielle vækstvirksomheder, som har løbet panden på bankmuren, og det bekymrer mig.

Derfor har jeg ved to lejligheder offentligt ytret mig, nemlig ved Vækstfondens Årsmøde og allersenest i en Kommentar i Børsen.

Hvis du har en historie at fortælle, der enten understøtter eller modbeviser min opfattelse, er du mere end velkommen til at kommentere på dette indlæg.