Regeringen og alle Folketingets partier blev den 18. april enige om at forlænge hjælpepakkerne med en måned til den 8. juli. Derudover er der kommet en række yderligere initiativer for at hjælpe danske virksomheder ud på den anden side af corona-krisen. 

Har du ikke nået at ansøge om kompensation? Så kan du stadig nå det i ro og mag. Her kan du læse mere om, hvordan du ansøger om kompensation og hvilke informationer du skal have klar inden du søger. Vi har også lavet en praktisk guide til, hvordan du får dine data i e-conomic, som skal bruges til ansøgningen, og hvordan du bogfører kompensation eller lån, du har modtaget.

Læs med her, hvor vi tager dig igennem følgende kompensationsordninger og tiltag der kan hjælpe din virksomhed, trin for trin:

 1. Kompensation for faste omkostninger
 2. Lønkompensation
 3. Kompensation for manglende omsætning 
 4. Statsgaranterede lån
 5. Kompensations-guide

1. Kompensation for faste omkostninger

Opdatering d. 15. maj: Ansøgningsfristen for kompensation for faste omkostninger er blevet forlænget frem til den 31. august 2020. 

Hvis du forventer et fald i din virksomheds omsætning, som følge af covid-19, kan du ansøge om kompensation til dækning af dine faste omkostninger i perioden fra den 9. marts til den 8. juli 2020. Ordningen er åben for ansøgninger frem til den 31. august 2020.

Kan min virksomhed få kompensation?

For at få kompensation for faste omkostninger, skal din virksomhed opfylde følgende krav: 

 • Du skal som minimum have haft et omsætningstab på 35%
 • Dine faste udgifter skal som minimum svare til 12.500 kr. over en periode på tre måneder 
 • Dine faste udgifter skal dokumenteres og erklæres af en godkendt revisor

Hvor stor en del af mine udgifter kan jeg få dækket?

Kompensationens størrelse afhænger af, hvor meget din omsætning forventes at falde: 

 • Omsætningstab på 35% – 60% = kompensation på 25%
 • Omsætningstab på 60% – 80% = kompensation på 50%
 • Omsætningstab på 80% – 100% = kompensation på 80%

Du kan få kompensation for 100% af din virksomheds faste udgifter, hvis du som følge af covid-19 har haft forbud mod at holde åbent og dermed ikke har haft nogen omsætning.

Hvad skal jeg have styr på inden jeg søger?

Inden du søger kompensation for faste omkostninger, skal du have styr på følgende:

 • Din forventede omsætning i kompensationsperioden som følge af covid-19
 • Din omsætning for referenceperioden sidste år (1. april til og med 30. juni) 
 • Dine realiserede omkostninger i de foregående 3 måneder (december til februar)
 • Dine forventede omkostninger for kompensationsperioden
 • Om virksomheden har haft underskud i sit seneste regnskab
 • En revisorpåtegning (80% af revisorregningen dækkes af staten, hvis din kompensationsansøgning bliver godkendt)
 • Navn, e-mail og CVR-nummer på din uafhængige godkendte revisor
 • Hvis din virksomhed har haft forbud mod at holde åbent, skal du have en erklæring
 • Din virksomheds CVR-nummer og stiftelsesdato

Hvad hvis jeg allerede har søgt kompensation før den 18. april? 

Fristen er blevet forlænget med en måned fra den 9. juni til den 8. juli. Hvis du har søgt om kompensation før den 18. april, skal du søge igen hvis du skal have kompensation for den forlængede periode fra den 9. juni til den 8. juli 2020.   

Hvordan søger jeg om kompensation? 

Du kan læse mere om ordningen hos Virksomhedsguiden. Her kan du også finde svar på nogle af de mest stillede spørgsmål.  

2. Lønkompensation 

Står din virksomhed overfor at skulle fyre medarbejdere som følge af covid-19? Så kan det være at du skal ansøge om lønkompensation. Ordningen gælder for private virksomheder, der er hårdt økonomisk ramt, i perioden fra den 9. marts til den 8. juli 2020. 

Hvilke krav skal jeg opfylde?

 • Din virksomhed skal, som følge af coronavirussen, stå over for at varsle afskedigelser for mindst 30% af medarbejderstaben eller min. 50 medarbejdere.
 • Hvis du ønsker at bruge ordningen i din virksomhed, skal du sende de fyringstruede medarbejdere hjem i kompensationsperioden med fuld løn, og udbetale lønnen som du plejer. Medarbejderne må ikke arbejde i den periode, hvor de er sendt hjem. 

Foruden disse krav, skal du være opmærksom på en række betingelser for lønkompensation, som du kan læse mere om i Virksomhedsguiden

Hvad hvis jeg allerede har søgt kompensation før den 18. april? 

Fristen er blevet forlænget med en måned fra den 9. juni til den 8. juli. Hvis du har søgt om kompensation før den 18. april, skal du sende en særskilt ansøgning ind om kompensation  for den forlængede periode fra den 9. juni til den 8. juli 2020.

Hvor meget kan jeg få i kompensation? 

 • For funktionæransatte medarbejdere: lønkompensationen udgør 75% af de samlede lønudgifter, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat 
 • For ikke-funktionærer: lønkompensationen udgør 90%, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat 
 • For elever og lærlinge: lønkompensationen udgør 90%, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat

Vær opmærksom på, at dine timelønnede medarbejdere også kan være omfattet af funktionærloven. 

Hvad skal jeg have styr på inden jeg søger? 

Du skal have følgende klar for de medarbejdere, som du ønsker at søge kompensation for:

 • Fulde navn
 • CPR-nummer
 • Start og slut-dato for den periode, du vil søge refusion for
 • Ansættelsestype (fast månedsløn, timeløn eller elev/lærling)
 • Eventuelt antal dage, som du ikke søger om kompensation for
 • Medarbejderens månedlige arbejdstid
 • Medarbejderens lønoplysninger bliver automatisk hentet fra skat.dk

Har du nyansatte, som endnu ikke har nogen lønsedler fra din virksomhed? Eller medarbejdere, som har fået ændret deres løn for nyligt? Så skal du også finde ansættelseskontrakter eller tillæg til ansættelseskontrakter frem, så du kan uploade det som dokumentation.

Vil du gerne vide mere om refusion af sygedagpenge? Så anbefaler vi, at du læser vejledningen hos vores venner i Dataløn og i Virksomhedsguiden.  

Hvordan søger jeg om kompensation? 

Du kan læse mere om ordningen hos Virksomhedsguiden og finde svar på flere spørgsmål i deres FAQ. 

3. Kompensation for manglende omsætning

Opdatering d. 15. maj: Ansøgningsfristen for selvstændige med CVR-nummer er blevet forlænget frem til den 31. august 2020. 

Selvstændige, freelancere og andre virksomheder med maksimalt 10 fuldtidsansatte (fra midt maj ændres det til maksimalt 25 fuldtidsansatte), kan få midlertidig kompensation for tabt omsætning som følge af coronavirus/covid-19. Den midlertidige kompensationsordning gælder i perioden 9. marts til 8. juli. 

Hvilke krav skal jeg opfylde?

Det er en betingelse at virksomheden, som følge af coronavirus/covid-19, forventer at opleve et omsætningstab på minimum 30%. Derudover skal virksomheden i gennemsnit have haft en omsætning eller B-indkomst på mindst 10.000 i gennemsnit pr. måned i en forudgående periode, og maks have 10 fuldtidsansatte (fra midt maj ændres det til maksimalt 25 fuldtidsansatte). 

Virksomheder med gyldigt CVR-nummer skal opfylde følgende krav:

 • Du må ikke have mere end 10 fuldtidsansatte (fra midt maj ændres det til maksimalt 25 fuldtidsansatte, når der åbnes en ny ansøgningsrunde) 
 • Du skal som minimum have haft et omsætningstab på 30% som følge af covid-19
 • Din omsætning skal som minimum være på 10.000 kr. før covid-19
 • Du skal eje mindst 25% af virksomheden, og du skal arbejde i virksomheden

Derudover skal du have styr på:

 • Din forventede omsætning i kompensationsperioden som følge af covid-19
 • Din omsætning for referenceperioden (9. marts 2019 til og med 8. juni 2019)
 • Din virksomheds CVR-nr. og stiftelsesdato
 • Antal fuldtidsansatte (lønsedler fungerer som dokumentation)
 • Navne og ejerandele på virksomhedens ejere
 • Hvis du har en ægtefælle, skal du oplyse navn og CPR-nr.
 • Dine kontaktoplysninger, herunder: navn, telefon og e-mail
 • Dokumentation på eventuelle offentlige ydelser

Virksomheder uden et CVR-nummer skal opfylde følgende krav: 

 • Du skal som minimum have haft et tab på 30% i B-indkomst som følge af covid-19
 • Din B-indkomst skal som minimum have været på 10.000 kr. i gennemsnit pr.måned

Derudover skal du have styr på: 

 • Din forventede B-indkomst i kompensationsperioden og din B-indkomst for referenceperioden (9. marts 2019 til og med 8. juni 2019)

Hvor meget kan jeg få i kompensation? 

Du vil kunne få en kompensation på op til 90% af din virksomheds forventede omsætningstab i perioden sammenlignet med den tilsvarende periode i forudgående år, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned. 

Hvordan ansøger jeg om kompensation?

Hvis du ansøger om kompensation med CVR-nummer: 

Hvis du ansøger om kompensation uden CVR-nummer:

Ny kompensationsordning for freelancere mv. med både A- og B-indkomster

Der bliver oprettet en ny kompensationsordning for freelancere mv. med både A- og B-indkomster, der som følge af covid-19 forventer at opleve A- og B-indkomsttab på minimum 30 %. Du kan læse mere om den nye kompensationsordning i Erhvervsministeriets faktaark og aftaletekst (som du finder nederst på siden). 

Du kan også læse mere om ordningen hos Virksomhedsguiden. 

4. Statsgaranterede lån 

Hvis din virksomheds omsætning i særlig høj grad er påvirket af covid-19, har du mulighed for at søge om en garanti fra Vækstfonden på 70% af lån og driftskreditter ydet af finansieringsinstitutter. Du skal selv ansøge i banken. Der er oprettet to ordninger, herunder én målrettet SMV’er og én målrettet store virksomheder.

Læs mere om statsgaranterede lån hos Vækstfonden

5. Kompensations-guide

Er du i tvivl om, hvilke kompensationsordninger din virksomhed kan søge? Så har Virksomhedsguiden lavet en kompensations-guide, hvor du kan få overblik over, hvilke ordninger der kan hjælpe netop din virksomhed.