Her tænker vi ikke på det uendelige univers,  men såmænd blot på bogføring af dine bilag, i din aftale :-).

Med tillægsmodulet Dimension (afdeling + kvantum) har du mulighed for at bogføre dine udgifts- og indtægtsbilag,  og fordele dem på flere forskellige afdelinger. På den måde kan du hurtigt få et økonomisk overblik over dine udgifter og indtægter.

Vælger du en afdeling ind på posteringen, før du bogfører den, har du mulighed for at se afdelingsopdelte saldobalancer og omsætningsstatistikker og på den måde finde ud af, hvilke afdelinger, der er mest rentable.

Hvis du opretter en fordelingsnøgle, kan du f.eks fordele en bestemt udgift på flere forskellige afdelinger, med  forskellige procentsatser og således nøjes med at vælge den bestemte fordelingsnøgle, hver gang du har den samme type bilag. Det kan spare dig for en hel del arbejde.

Lyder det interessant, så kan du læse mere om tillægsmodulet dimension (afdeling + kvantum) i vores e-copedia. Og forøvrigt skal du da også vide at tillægsmodulet er ganske gratis!

Rigtig god weekend og god jul 🙂