Hvem, hvad?

Renteloven er i slutningen af 2012 blevet tilpasset således at den passer til gældende EU-lovgivning.

Det betyder flere ting – bl.a. at det offentlige ikke længere kan lave aftaler om betalingsbetingelser som overskrider 30 dage, medmindre diverse ministerier siger god for det. Disse 30 dage anses også for max i øvrige B2B forhold medmindre andet aftales mellem ligeværdige parter.

Sidst men ikke mindst er der opstået et nyt begreb – kompensationsbeløb – dette er et beløb som uafhængigt af øvrige rykkergebyrer mv. kan opkræves så snart den aftalte betalingsfrist er overskredet. Er der f.eks. aftalt netto 8 dage og betalingen først falder på dag 9 eller senere har man ret til dette kompensationsbeløb – jf. EU min. 40 Euro – fastsat af loven til DKK 310 for nu.

Det skal nævnes at dette gebyr KUN gælder i såkaldte B2B forhold – det kan og må ikke benyttes over for private.

Der er en advokat som har skrevet en artikel som uddyber det mere detaljeret her: http://neminkasso.dk/infobloggen/nyt-fat-kompensationstillaeg

 

Hvorfor?

Grundlaget for loven er for at give små og mellemstore virksomheder et virkemiddel over for store virksomheder i deres markeder som presser både betalingsbetingelser og  betalingstidspunkter uden hensynstagen til andet end deres egen situation og den magt de har qua deres størrelse i det respektive marked. Effekten heraf kan diskuteres, men det vil jeg ikke begynde på da det nok er mere politisk betinget end praktisk anvendeligt.

 

Hvad betyder det for mig?

Det giver dig som B2B kreditor nogle muligheder for at presse på over for dine debitorer i relation til betalingen af deres mellemværende – ud over de muligheder der ligger allerede i dag.

 

Hvordan gør jeg det i e-conomic?

Omkring kl. 13.00 vil Dorthe præsentere sit fredagsindlæg som i denne forbindelse vil beskrive hvordan du kan gøre dette i e-conomic – for nærværende har vi ikke lavet et særskilt punkt hertil under rykkere og det vurderes ikke at komme.

Såfremt du kunne ønske dig funktionaliteten er den allerede præsenteret på vores Forum under forbedringsforslag – den er afvist lige nu – men er I mange derude som kan se idéen i at vi direkte implementerer det – så kig forbi Leos indlæg om kompensationsbeløb og giv dit besyv med og evt. smid en stemme – vi genovervejer altid de forslag som vi har afvist hvis I, som brugere viser os at ønsket er meget bredt funderet.

 

Hvad gør e-conomic selv?

Da al vores samhandel er B2B ville det ligge lige til højrebenet at vi boostede vores omsætning med dette gebyr – men vi tror på den konkrete vurdering i det enkelte tilfælde – og ret til eller ej, vi vil ikke begynde at opkræve vores kunder et kompensationsgebyr for en forglemmelse, en mailboks der ikke fungerer eller hvad der nu kan ligge til grund for en mindre forsinkelse af en betaling. Vi har et rykkergebyr og det holder vi fast i – hverken mere eller mindre.

 

Derudover er det fredag – så rigtig god dag og god weekend derude.