Hvornår anvender lageret vejledende kostpriser og gennemsnitlige kostpriser?

Vi har lavet nogle justeringer i e-conomics lagermodul, for at gøre det mere gennemskueligt og konsekvent, hvornår systemet anvender henholdsvis vejledende kostpriser og gennemsnitlige kostpriser.

Det betyder at:

Når en vare ikke er på lager anvender systemet den vejledende kostpris, både i visninger og ved bogføringer.

Når en vare er på lager anvender systemet den gennemsnitlige kostpris, både i visninger og ved bogføringer.

Vi håber, at justeringerne gør det nemmere at arbejde med lagermodulet.

Her vil du opleve ændringerne i e-conomic:

I vareoversigten

I din vareoversigt, både under ’Salg’ og under ’Lager’, kan du ved dine varer se en kolonne med ’Kostpris’.

kostpriser-1

Hvis der har været bevægelser på en given vare og den er på lager, bliver den gennemsnitlige kostpris vist. Hvis varen ikke er på lager, er det fremover den vejledende kostpris, der bliver vist, så man ved, hvad kostprisen er ved næste salg eller køb. Den viser med andre ord hvilken kostpris der gælder ’her og nu’.

Salg af varer

Tidligere var det sådan, at hvis en vare ikke var på lager, blev der ved salg (på tilbud, ordrer og fakturaer) vist en avance på 100% selvom det var den vejledende kostpris, der blev anvendt ved bogføring.

Det har vi ændret, så fremover vil den avance, der bliver vist, passe med den anvendte kostpris. Dvs. at når du bogfører salg af en vare, der ikke er på lager, anvendes den vejledende kostpris og avancen udregnes ud fra denne pris.

Hvis der har været bevægelser på en vare, der ikke længere er på lager, har vi valgt at anvende den vejledende kostpris, for at gøre systemet mere konsekvent. Det giver også god mening, at systemet bruger den vejledende kostpris som man har angivet.

Efterreguleringer

Når lageret har været i minus, vil kostprisen blive reguleret med efterreguleringer, når varen bogføres ind på lageret igen. Læs mere og efterreguleringer her.

Køb af varer

Vi har lavet tilsvarende ændringer ved køb af varer, så fremover når du opretter bestillinger på varer, der ikke er på lager, bliver de vejledende kostpriser vist og anvendt ved bogføring.

 

Og så et lille afslutningstip

Hvis du skal beregne værdien af dit lager, så skal du bruge den rapport, der hedder ’Finanslagerværdi’. I vores e-copedia kan du se, hvordan du trækker en rapport over din Finanslagerværdi.

Vi håber, at de nye justeringer, hvor e-conomics lagermodul anvender et fast princip hele vejen igennem, gør lageret mere gennemskueligt og ensartet.