Månedens markedspakke er frigivet og her er et par af de forbedringer der er kommet til.

Nu har du mulighed for at starte et regnskabsår hvilken som helst dag i måneden. Førhen har det kun været muligt at starte et regnskabsår den 1. i en måned.

Projektstyring har fået tilføjet et par ekstra kolonner til rapporterne ”Medarbejderstatistik” og ”Medarbejderkort”. Det drejer sig om ”Faktureret” og ”Fortjeneste”.

“Faktureret” viser, hvor meget der er faktureret (overført) fra tidsregistreringer, mens kolonnen “Fortjeneste” svarer til “Faktureret minus kostpris”.

Læs om alle forbedringerne på ”Systemforbedringer i november”.