1. januar 2011 ændrede SKAT reglerne for momsfradrag i forbindelse med overnatninger på hotel.

Den hidtidige praksis har været at omkostningerne til overnatning på hotel momsmæssigt har været behandlet som øvrige repræsentationsomkostninger med et momsfradragsret på 25% af momsbeløbet.

Den nye praksis er en forhøjelse af fradragsretten fra 25% af momsbeløbet til 50% af momsbeløbet.

Beregningen af satserne for de to forskellige typer repræsentationsmoms i e-conomic fremgår af denne artikel.

Der er i den nye praksis også lagt stor vægt på at det UDELUKKENDE er overnatningen der er forhøjet fradragsret på, så man skal sikre sig at regningen fra hotellet er korrekt specificeret, herunder at f.eks. overnatning inkl. morgenmad er fordelt på fakturaen, således at den rene pris for overnatningen kan identificeres.

Såfremt dette ikke er tilfældet kan udgiften kun behandles som almindelig repræsentation og 25% fradragsret i stedet for de 50%.

Sidst men ikke mindst skal e-conomic sættes op til at håndtere den nye momssats. Dette indebærer oprettelse af en ny momskonto som benytter halvmoms – du kan se hvordan man opretter nye momskonti her.