Moms er en afgift som skal beregnes i forbindelse med omsætning samt import og eksport af varer eller ydelser. Dvs. det er en omsætningsafgift på det endelige forbrug af både varer og ydelser. Der skal beregnes og betales moms af alle former for omsætning indenfor landets grænser, medmindre der er tale om aktiviteter, der er momsfritaget iht. momsloven.

NB! Selvom du sælger noget som i udgangspunktet er momspligtigt, kan du ikke lægge moms på salgsprisen før virksomheden er momsregistreret. Du kan finde flere informationer om dette nedenfor.

3 kategorier


Der er tre kategorier af moms, hvis du er momsregistreret:

 1. Almindelig momspligt: Du lægger moms på dine varer/ydelser og får fradrag for
  indgående moms. Dette er den mest almindelige form for moms.
 2. Omvendt betalingspligt: Dette er en ordning, hvor du som køber og ikke sælger, skal afregne moms ved køb af varer eller ydelser. Du får fradrag for indgående moms, altså den moms du selv betaler, men du skal ikke lægge moms på de
  varer eller ydelser, du sælger. I Danmark er følgende produkter omfattet af denne ordning – men kun ved køb hos leverandører, som sælger mere end 50% B2B produkter: mobiltelefoner af enhver art, tablets, bærbare computere,
  spillekonsoller, chips og microprocessorer.

  NB! Hvis der er tale om telefoner eller computere, som medarbejdere også må bruge privat, er der kun delvist
  momsfradrag.
 3. Momsfritagelse: Du får ikke fradrag for momsen, du selv betaler, men du får fradrag for hele beløbet i regnskabet. Du skal heller ikke lægge moms på det, du selv sælger. Eksempler på dette kunne være undervisning og kursusvirksomheder, kunstneriske virksomheder, sundhedssektoren osv.

  NB! Den momspligtige omsætning i virksomheden må overstige 50.000 kr. i løbet af en 12 måneders periode, og kalenderåret er ikke relevant i denne forbindelse.

Momsopgørelsen foretages normalt månedligt, kvartalsvist eller halvårligt.

Momsssatser

Standardsatsen for moms er 25%, men der er visse undtagelser, blandt andet: Mad- og drikkevarer: ¼ af momsen (ingen moms, hvis det er i egne lokaler) Medarbejdertelefoner: ½ af momsen Blomster, vin og øvrige gaver: ingen moms.
Sælger du varer indenfor landets grænser, skal du beregne moms af salgsprisen. Hvis du importerer varer, skal du beregne den af toldværdien af varen.
Der skal som hovedregel beregnes moms på alle led i omsætningskæden. Kort sagt: Alle produktions- og salgsled skal betale moms af salget/værdien, minus den moms du selv betalte for varen – dvs. den indgående moms. I praksis betaler hvert led i omsætningskæden moms af den merværdi, som opstår ved eget led i omsætningskæden.

Hvornår skal jeg registrere moms?

Er virksomheden på nippet til at blive momsregistreret? Den nye registreringsmetode gør
det mere enkelt at forstå, hvornår du skal registrere moms.
Man er først forpligtet til at momsregistrere virksomheden, når grænsen for den afgiftspligtige omsætning overstiger beløbsgrænsen på 50.000 kr. i løbet af en periode på 12
måneder, uafhængig af kalenderåret.

Salg til udlandet

Handel på tværs af grænserne øges, men skal jeg beregne moms, når jeg sælger til udlandet?

Nogle varer og ydelser er ikke momspligtige, selvom du får fradrag for moms i forbindelse
med indkøb. Denne type varer og ydelser kommer i kategorien ‘omvendt betalingspligt’,
og det er i denne kategori, at varer og ydelser til udlandet findes. Det indebærer, at du får
fradrag for momsen på det du køber, men du skal ikke lægge moms på det du sælger.

NB! Hvis du sælger varer/ydelser til udlandet gælder disse regler ikke, hvis varen/ydelsen
bliver leveret indenfor landets grænser, selvom betalingen sker fra udlandet.