I forbindelse med den seneste tids periodevis længere responstider i e-conomic, arbejder vi på en række opdateringer der skal forbedre systemets hastighed. Det betyder at e-conomic kommer til at være nede i 10-15 minutter i nat mellem klokken 02.00 og 04.00. Vi vil også i de kommende nætter arbejde på at forbedre hastigheden, hvilket også vil ske i korte intervaller i det ovennævnte tidsrum.