Hver måned byder vores forum på nye funktioner. Eller det vil sige, det er din skyld, at vi via vores forum kan gøre e-conomic til et endnu bedre regnskabsprogram. Det er nemlig dine forslag, som vi løbende implementerer. Her kan du se et udpluk af de forslag, vi har implementeret i løbet af de sidste par måneder.

 

Slip for musearbejde i fakturaopsætning

Den nyeste nye (ny som i, at den er kommet ud i dag) forbedring vi har implementeret på baggrund af et ønske er denne – nemmere musefri navigering og redigering, når du skal opsætte og redigere dine fakturaer. Du har hele tiden kunnet ”tabbe” dig igennem felterne, når du sætter din faktura op – det har bare ikke været tydeligt, hvilket felt du befandt dig i (ikke så hensigtsmæssigt).

Nem fakturaopsætning uden mus

Vi har nu gjort det tydeligt, hvor du er kommet til, så du skal bare trykker ’Enter’, når du har tabbet dig hen til det felt, du vil redigere. Helt enkelt og helt musefrit.

Send eller gensend fakturaer og rykkere fra dine åbne posteringer

Som overskriften også siger, så kan du nu sende fakturaer og rykkere til dine kunder, mens du behandler de åbne posteringer – ligesom du kan fra dit kundekontokort. Det er især smart, når du skal fx gensende ubetalte fakturaer til dine kunder. Nu kan du nemlige bare sende dem direkte fra ”Åbne posteringer” popup’en i stedet for at skulle copy/paste og søge efter fakturanumrene i kundekontokortet eller arkivet.

Gensend faktura fra åben postering

Spær ubrugte betalingsbetingelser

Har du tidligere brugt bestemte betalingsbetingelser på nogle af dine fakturaer, kan du ikke slette de betalingsbetingelser – heller ikke selvom du ikke bruger dem længere. Men nu kan du spærre dem.

Spær ubrugt betalingsbetingelse i e-conomic

Dette giver dig et bedre overblik over, hvilke betalingsbetingelser der faktisk bliver brugt i din virksomhed. På den måde undgår du at få sat forkert betalingsbetingelse på dine fakturaer og kunder.

Husk valuta i vareliste

Vil du gerne se priserne i din vareliste i en anden kurs end din grundvaluta? Så behøver du nu ikke længere at vælge valutaen, hver gang du åbner varelisten. I stedet er den sidst valgte valuta nu automatisk valgt i valuta-dropdown-menuen.

Til dig med Lager eller Scanning

Vedhæft lokal fil til leverandørfakturaer

Du kan nu vedhæfte filer, som du har liggende lokalt på din computer – fx på dit drev, skrivebordet eller i din Dropbox – til dine leverandørfakturaer. Dette gør din arbejdsgang meget simplere, idet du kan blive på Lagerfanen, mens du vedhæfter dokumenter til fakturaerne i stedet for at skulle sende e-mails gemmen dit mailprogram og derefter overføre dokumenterne fra Regnskabsfanen.

Vedhæft lokal fil til vareleverandørfaktura

 

Fjern alle opsatte efterreguleringer

Hvis du har solgt en vare, du ikke har på lager, så kender e-conomic ikke den faktiske kostpris i salget på denne vare. Derfor ved e-conomic heller ikke, hvor stort vareforbruget skal være, så e-conomic laver et midlertidigt vareforbrug med udgangspunkt i den vejledende kostpris.

Hertil kommer at e-conomic opsætter ”Kommende efterreguleringer”, så når du køber denne vare ind på lager til en faktisk kostpris, vil e-conomic lave en efterregulering af det midlertidige vareforbrug, så dit regnskab kommer til at stemme. Disse efterreguleringer har ofte givet problemer hos brugere, der troede, at de havde fået nulstillet et lager eller lignende. Nu har vi derfor tilføjet muligheden for at fjerne alle opsatte efterreguleringer.

Til dig med Dimension

Indtast afdelinger på dine bankposteringer

Sig farvel til en rigtig tidsrøver. Du kan nu indtaste afdelinger på dine bankposteringer i Bankafstemning på én gang, før du overfører dem til din kassekladde. Hvis du generelt er nødt til at sætte afdelinger på dine importerede bankposteringer, vil dette gøre din bogføring meget hurtigere, end hvis du skulle åbne hver postering enkeltvist i kassekladden og derefter tilføje afdelinger efter overførslen.

 

Tusind tak for jeres input (indsæt virtuel high-five). Besøg gerne vores forum og giv dit besyv med.