Det er ikke nogen hemmelighed, at e-conomic har været ramt af drifts- og stabilitetsudfordringer siden på den anden side af sommerferien i midten af august. Vi ved, at din tålmodighed og tillid til vores produkt er slidt. Der er ikke noget, vi hellere ville, end at garantere, at den type udfordringer, vi oplevede i slutningen af august, ikke kommer til at ske igen. Men ingen systemer er så ufejlbarlige, at det ville være troværdigt, hvis vi gav sådan et løfte.

En ting vi dog kan garantere – driften er vores førsteprioritet. Vi ved, hvor vigtigt og nødvendigt det er for dig at have et system, som du kan regne med. Derfor er vores fokus rettet mod at udbedre fejl, øge hastigheden og forbedre stabiliteten.

Siden udfordringerne i august måned har vi optimeret flere steder i programmet samt i vores bagvedliggende systemer og set-ups jf. planen, som vi delte i september.

Vi er et godt stykke vej med vores plan. Vi har 1; skiftet servere, 2; opgraderet operativsystem, 3; forbedret synkroniseringsprocesser og 4; optimeret specifikke dele af vores kode. Vi er stadig ved at sikre uafhængighed fra eksterne services samt at forbedre programmets håndtering af spinnere.

Her er et overblik over nogle af de foreløbige forbedringer (gennemsnitlige udregninger):

  • Rapporters indlæsningstid: Denne er nu opdateret, så 95% af rapporterne indlæses på under ét sekund.
  • Rapporten kontokorts indlæsningstid: Nu indlæses 97% af kontokort-rapporterne på under ét sekund. Dette er 14 gange hurtigere end udgangspunktet.
  • Kvikkladdens indlæsningstid: Vi startede med en indlæsningstid på over 4 sekunder. Nu er den på 0,4 sekunder.
  • Lageroptælling: I de værste tilfælde tog lageroptælling over 20 sekunder. Med de seneste forbedringer tager det kun ca. 2 sekunder.
  • Bogføring af fakturaer: På en almindelig dag i september kunne det tage op til 1,5 sekund at bogføre en faktura. Nu ser vi, at det tager under ét sekund, selvom at der gennemsnitligt bogføres flere fakturaer nu.

Vi har oprustet for at stå så stærkt som muligt til den kommende momsindberetning, og vi har brugt +5mio. kroner siden ultimo august for at optimere og forbedre programmet. Og vi er ikke færdige endnu. Vi kan ikke understrege nok, at dette er vores største og vigtigste fokus.

På vores engelske TechTalk-blog kan du læse en mere teknisk gennemgang.

Kort opsummering på udfald på websitet torsdag den 12. november

Torsdag aften den 12. november fra ca. kl. 17.55 til 18.40 var vores hjemmeside utilgængelig. Dette skyldtes databasefejl hos vores eksterne leverandør – og understreger nødvendigheden af uafhængighed fra vores eksterne services jf. ovenfor.

Man kunne arbejde i programmet uden problemer, men desværre ikke få adgang til loginsiden. Hvis du var logget ind i programmet, har du derfor ikke oplevet nogle problemer, da udfaldet kun ramte hjemmesiden. Vi har sikret, at der fremover vil være en backup-loginside, så du kan logge ind og arbejde i e-conomic, hvis et lignende problem skulle opstå. Vi undskylder ulejligheden.