e-conomics integrationspartner Memoa Software Engineering søger e-conomic brugere, der kunne være interesserede i at deltage i beta test af et nyt integrationsløsning til e-mail marketing.

Integrationsløsningen hedder Marketing Tracker og synkroniserer imod e-conomic. På den måde kan der køres salgskampagner og sendes nyhedsmails til de kunder/leads, du har oprettet i e-conomic.

Det er også muligt at segmentere ud fra grupperingen i e-conomics, for at målrette udsendelserne.

Om Marketing Tracker løsningen

Marketing Tracker er et webbaseret værktøj til e-mail marketing, der udbydes af Memoa Software Engineering.

Marketing Tracker - webbaseret værktøj til e-mail markedsføring

Marketing Tracker – webbaseret værktøj til e-mail markedsføring

Marketing Tracker lader dig oprette og afsende salgskampagner og nyhedsmails. Med detaljerede rapporter, der inkluderer analyser af hvad der læses, klikkes, forwardes, afvises etc., er det enkelt at følge op på målsætninger for det afsendte budskab.

Der afregnes kun for de kampagner der afsendes. Der er ingen krav om minimumforbrug eller anden form for faste/opstarts afgifter.

Mailinglister syncroniseres med e-conomic

Modtagerlister syncroniseres med e-conomic

Modtagerdata vedligeholdes nemt med tæt integration til e-conomic og mulighed for import af modtagerlister.

Marketing Tracker fjerner dubletter, og husker afmeldinger og bounces – i tråd med god markedsføringsskik.

Statistik for åbning af mails, klik mv.

Statistik for e-mailkampagner: åbning af e-mails, hvor mange der klikker på links, og hvad der er klikket på

Med let tilgængelige rapporter er det nemt at se forskellige niveauer af statistiske data. Fra overbliksbillede ned til hvornår den enkelte modtager har åbnet mailen og hvad der er klikket på.

Kontakt og yderligere information

Memoa Software Engineering vil meget gerne høre fra dig, hvis du kunne tænke dig at afprøve løsningen, og hvis:

  • Din virksomhed ajourfører løbende debitorkontakter i e-conomic og har registreret > 10 debitorkontakter
  • Din virksomhed ser værdi i at engagere nuværende og fremtidige kunder via. målbare salgskampagner og nyhedsmails

For yderligere information kontakt løsningsansvarlig Morten Moth på moth@memoa.dk.