“Det handler om planlægning. Det kan jo godt være, du skal bruge penge på investeringer i en periode – men med budget123 og Straksindbetaling har du også en plan for, hvordan de kommer retur.” Tim Hansson, budget123


Planlægning er en af nøglerne til succesfuld vækst. Men planlægning kræver overblik – og realisering af planer koster penge. Derfor sætter vi fokus på budget123 og Straksindbetaling: To strategiske værktøjer, der hjælper dig med at få overblik og sikre den nødvendige likviditet. Det fortæller Tim Hansson, partner i budget123, og Thomas Pedersen, Head of Direct & Partner sales i Visma e-conomic mere om her.Fra regnskabstal til fremtidsplaner med budget123


Det cloudbaserede værktøj, budget123, trækker regnskabstal direkte fra e-conomic og gør det let at lægge fx drifts- og likviditetsbudgetter. Budgetter, som du løbende kan følge op på via grafer og rapporter – og som du let kan opstille forskellige scenarier ud fra.

“Dit budget bliver en værdifuld strategisk køreplan for fremtiden og et godt grundlag for beslutninger om fx investeringer. Du ved nemlig hele tiden, hvordan den økonomiske fremtid ser ud. Du kan se dine muligheder, og du kan justere undervejs”, siger Tim Hansson.Nye muligheder for vækst med Straksindbetaling


Mens budget123 giver det løbende overblik, kan Straksindbetaling være med til at finansiere fremtidig vækst, fortæller Thomas Pedersen. Har du fx kunder med lang betalingsfrist, kan du med Straksindbetaling sælge din faktura og få pengene ind hurtigere – og dermed skabe råderum til investeringer. 

”Du skal måske ansætte folk i marketing eller produktudviklere for at sætte skub i væksten. Det kan betyde, at du kører med planlagt underskud de næste 6 måneder, men har brug for likviditet til at fylde hullet ud, så forretningen er sund om 9 måneder. Det kan Straksindbetaling hjælpe dig med”, forklarer Thomas Pedersen. 


”Med de to værktøjer kan du tage beslutninger hurtigt og velovervejet. Du får kombinationen af planlægning med budget123 og mulighed for at eksekvere planerne gennem Straksindbetaling.” Thomas Pedersen, Visma e-conomic
Hvorfor kombinere budget123 og Straksindbetaling?


Planlægning er et nøgleord for begge værktøjer, er Tim Hansson og Thomas Pedersen enige om – og forklarer, hvorfor budget123 og Straksindbetaling er et godt makkerpar at have i den strategiske væktøjskasse:

”Med budget123 ved du hele tiden, hvad konsekvensen er ved at gøre forskellige ting. Du kan bygge scenarier og ændre på forudsætningerne og se, hvad det betyder for økonomien – og hvornår du har brug for likviditet”, siger Tim Hansson. 

Netop overblikket er en forudsætning for at arbejde strategisk med Straksindbetaling, understreger Thomas Pedersen: ”Med Straksindbetaling får du en mulighed for at træffe beslutninger hurtigt. Du kan få en anden økonomi i virksomheden, kan hurtigt lave nye investeringer og dermed vækste. Men når man bruger et værktøj som Straksindbetaling til at få mere likviditet, kræver det, at man har styr på fremtiden og sine forecasts – og det er lige præcis det overblik, budget123 giver hele vejen igennem.”

Når kursen er lagt via budgettering og opfølgning, giver Straksindbetaling mulighed for at sikre penge til realisering af planerne. “Det er ekstremt fleksibelt! Du kan sige: Det er denne her regning, jeg sælger. De næste gør jeg ikke”, siger Tim Hansson.

Thomas Pedersen supplerer: ”Det klassiske er jo at lægge budgetter og gå i banken for at låne. Den proces tager tid, og Straksindbetaling er et smidigt og fleksibelt alternativ, der sammen med budget123 giver virksomhederne mulighed for at rykke hurtigere.”Overblik er afgørende, når du vil vækste…


Virksomhedens strategi for vækst må løbende tilpasses forandringer og nye forudsætninger, og så er det godt at have et værktøj som budget123 ved hånden. ”Der sker jo en masse i samfundet. Fx stiger energipriserne. Så kan man se i sit budget, hvad man brugte sidste år. Og er priserne steget 80 %, kan man hurtigt finde ud af, hvad det koster næste år. Er man i en branche med store energiomkostninger og har givet kunderne bestemte priser for en periode, kan det jo betyde et kvartal med underskud og behov for likviditet”, siger Thomas Pedersen.

Samtidig kan det være komplekst at bevare overblikket. “I en virksomhed er der som regel lidt flere cigarkasser med penge, end der er i den private økonomi. Og har man en struktur med flere selskaber i en koncern, er der brug for overblik på tværs. Det kan jo være, det ene selskab har overskydende likviditet i en periode, mens et andet selskab mangler, og at man kan flytte penge rundt i stedet for bare at ramme bunden i de forskellige kasser. Derfor har vi også udviklet en version af budget123 til konsolidering –  budget123+”, fortæller Tim Hansson.To gode strategiske værktøjer for alle virksomheder


budget123 og Straksindbetaling er relevant for alle virksomheder, vurderer Tim Hansson og Thomas Pedersen. Som strategiske planlægningsværktøjer kan budget123 og Straksindbetaling give bedre overblik over virksomheden og nye handlemuligheder – der skal dog være tale om B2B-handel, hvis man vil bruge Straksindbetaling. 

”Det kan være relevant for en produktionsvirksomhed, der skal investere i nye maskiner eller mærker effekten af de ændrede energipriser, så pengeflowet ændrer sig, og der er behov for likviditet til driften. Har man ikke den likviditet, og har man en stor debitorbeholdning … ja, så giver Straksindbetaling en mulighed for at trække pengene hjem hurtigere og kan måske også være et alternativ til en kassekredit”, siger Tim Hansson.

Thomas Pedersen supplerer:”Det kan også være en handelsvirksomhed, der vil udvide eller købe ekstra lager hjem. Eller det kan være en konsulent- eller håndværksvirksomhed. Og Straksindbetaling er også et glimrende værktøj for virksomheder, som er begyndt at have store samarbejdspartnere, der kræver lang betalingsfrist – og som derfor har brug for et nyt økonomisk råderum.”


”Vi vil gerne gøre det enklere at træffe beslutninger – så man kan plukke de lavthængende frugter, som man nogle gange siger nej til, fordi man ikke føler, tiden er inde til at lave den store investering.” Thomas Pedersen, Visma e-conomicVil du se, hvad budget123 kan?


  • Gå på Market i e-conomic og tilføj 
  • Sæt budget123 op på 30 sekunder
  • Få automatisk 14 dages uforpligtende prøve 
  • Arbejd med regnskabstal og forecasts

Ring på  +45 25944500 alle hverdage mellem 09.00-15.00 og få hjælp til at komme godt i gang med budget123. Prøv gratis i 14 dage


Vil du bruge Straksindbetaling?


  • Gå på Market i e-conomic og tilføj gratis
  • Vælg til på den enkelte faktura

Straksindbetaling kan bruges på B2B fakturaer og koster et gebyr pr. faktura. Du kan altid se gebyret og det beløb, du får udbetalt, før du siger ja.  

Få Straksindbetaling