E-fakturering er i dag næppe noget, de små og mellemstore virksomheder ser som en gevinst i sig selv. Af de ca. 300.000* aktive SMV’er i Danmark, er der fortsat forholdsvis få som anvender det, og det forbindes oftest udelukkende med fakturering af det offentlige eller store virksomheder.

Men nu tager e-conomic tyren ved hornene, og tilbyder elektronisk fakturering gratis til alle deres kunder, i en mission om at udligne en af fordelene, som større virksomheder i mange år har haft over de små. Men hvorfor, og hvordan er e-fakturaen en fordel for de mindre virksomheder?

Thomas Permin Berger, Strategy Director i e-conomic, svarer her på 3 spørgsmål, der gør os klogere på e-fakturaens rolle i den kommende fremtid og de medfølgende fordele.

 

Hvad gør e-fakturaen værdifuld, og hvilke konkurrencemæssige fordele ligger der i e-fakturering?

 

“E-fakturering har evnen til både at kunne effektivisere fakturerings- og bogføringsprocessen, men også til at kunne skabe det rigtige datagrundlag til at optimere andre administrerende funktioner i virksomheden i fremtiden. Dvs. det løser problemer for os nu og her, og giver os samtidig nøglen til at kunne bygge bedre løsninger til de omkringliggende arbejdsopgaver.

Af de omgående fordele kan nævnes: Sikker levering af fakturaer direkte i kundens regnskabsprogram, færre fejl med 100% korrekt automatisk aflæsning, hurtigere betaling og en mere flydende samhandel mellem virksomheder. Digitale detaljer i e-fakturaen giver også mulighed for bedre økonomistyring og -rapportering. Over tid ses det at intern administrativ tid til fakturahåndtering reduceres, og i stedet kan bruges mere værdiskabende, mens en hurtigere betaling fører til mere transparens og bedre muligheder for likviditetsstyring.”

 

Men hvorfor er det, at det for det meste kun er store virksomheder, der anvender det i dag?

 

“Historisk har de fleste regnskabsprogrammer været i stand til at sende e-fakturaer til det offentlige (jf. lovgivningen fra 2005), hvorimod modtagelse af e-fakturaen først og fremmest har været på agendaen hos større virksomheder, som har haft tilstrækkelig stor besparelse i at automatisere processen og retfærdiggøre investeringen.

Det kan vi nu lave om på. Som det første økonomisystem i Danmark, gør vi det ved både at have indbygget elektronisk fakturamodtagelse og elektronisk afsendelse som standard. Gratis for alle kunder.

De små virksomheder har indtil nu ikke set gevinsterne som attraktive, idet en tredjepartsløsning skulle integreres til deres eksisterende økonomisystem, hvilket for mange har været for komplekst i forhold til gevinsten. Men med den forbedrede teknologi gælder det for små virksomheder om at drage nytte af den fordel, de får stillet til rådighed af e-conomic.”

 

Hvad vil e-conomic, med at åbne op for denne rejse for deres kunder?

 

“e-conomic vil, med gratis elektronisk fakturering, rykke standarden for samhandel ét stort skridt op ad digitaliseringsstigen. Det gør vi ved at tage fat i begge ender af processen samtidig – både afsendelse og modtagelse af e-fakturaer. 

På afsenders side vil vi først og fremmest automatisk slå enhver modtager op i det offentlige register for e-fakturering (NemHandel), inden afsenderen klikker send på sin faktura i e-conomic. På den måde kan e-fakturaen vælges som standard forsendelsesmetode, hvis modtageren er registreret og dermed ønsker at modtage elektronisk. Men det er på modtagelsens side, at vi virkelig ser en stor mulighed for at optimere allermest på dokumenthåndtering og udnyttelsen af alle informationer på fakturaer. Derfor har vi gjort det muligt for vores kunder at registrere deres CVR nummer i NemHandel – ganske nemt og helt gratis. Den selvstændige tømrer eller bogholderen i den lille produktionsvirksomhed kan således på få minutter begynde at modtage sine fakturaer elektronisk direkte i e-conomic – helt uden at have bedt sine leverandører aktivt om det.

Vi tror på, at kombinationen af disse to – afsendelsen og modtagelsen af e-fakturaer – vil ændre markant på den måde de danske virksomheder samhandler på, og åbne en helt ny række af optimeringsmuligheder for de små og mellemstore virksomheder. For hvorfor skal smart samhandel, solidt datagrundlag og hurtige processer være forbeholdt de helt store?”


Ifølge Thomas Permin Berger er fremtiden klar: e-fakturering, med dets mange fordele, skal nu også være nemt tilgængeligt for mindre virksomheder. Derfor tilbydes et internt setup i e-conomic til afsendelse og modtagelse af e-fakturaer, helt gratis. At tage del i denne udvikling vil altså være en oplagt mulighed for at effektivisere fakturahåndteringen i de små og mellemstore virksomheder – og til på sigt at få endnu flere optimeringsmuligheder.

*Tal fra Danmarks Statistik.
Øverste billede: Thomas Permin Berger. Foto: Suzy Mikkelsen, Visma