Bankafstemningen er blevet forbedret for Smart Pay-brugere | e-conomic regnskabsprogram

Det har længe været et ønske at forbedre bankafstemningen for dig, der bruger Smart Pay – og nu sker det.

Fra og med 06-05-2024 har alle Smart Pay-brugere adgang til en ny og forbedret bankafstemning, som gør det muligt at klare afstemningen med et enkelt klik på knappen “Afstem automatisk”.

Vi har nemlig sørget for, at de kladdeposteringer, som Smart Pay automatisk opretter for dig, når du har sendt en regning til betaling, nu efterligner transaktionerne på din bankkonto, så e-conomic automatisk kan matche de to.

Har du fx en bank, som sammenlægger flere overførsler, vil dine Smart Pay-posteringer også være sammenlagte, så beløbene matcher på hver side af bankafstemningen.

Eller har du en bank, som behandler overførselsgebyret som en separat overførsel, så vil du i venstre side af din bankafstemning også få vist overførselsgebyret som en separat postering.

De tekniske detaljer: Sådan fungerer forbedringen

Når din bank via Smart Pay får besked om, at du ønsker at overføre et eller flere beløb fra din konto til en eller flere leverandørers konti på samme dato, sker det i to puljer: En pulje med overførsler til danske konti og en anden pulje med overførsler til FIK og internationale konti.

Nogle banker beholder overførslerne i disse to puljer og sammenlægger dermed flere regninger under én overførsel, så beløbene ikke stemmer med de separate kladdeposteringer, som Smart Pay opretter, når du betaler en regning.

Andre banker deler overførslerne op regning for regning, men har derimod overførselsgebyret som en separat overførsel, og så stemmer beløbene heller ikke overens med kladdeposteringerne, som Smart Pay opretter.

For at imødekomme dette, har vi nu forbedret Smart Pay således, at de kladdeposteringer som bliver oprettet, når du betaler dine regninger, efterligner den måde din bank håndterer overførslen på din bankkonto.

Vi håber, at du bliver glad for en forbedret bankafstemning.