Nicoline Weih, CSR Manager

I 2021 begyndte vi i e-conomic at arbejde målrettet med bæredygtighed. Ikke fordi vi var forpligtede via lovgivning, men fordi vi ser det som en styrke for vores forretning. Siden da har vi lanceret to rapporter, der fortæller om vores indsatser, mål og resultater inden for ESG. 

Klima er et helt centralt element i arbejdet med bæredygtighed, og mange virksomheder har sikkert allerede oplevet at få spørgsmål fra kunder og samarbejdspartnere vedrørende klimadata og dokumentation. Derfor er det vigtigt at vide, hvordan I udarbejder et klimaregnskab.

Læs hvordan vi arbejder med bæredygtighed i e-conomic

Hvad er et Klimaregnskab?

Forventningerne til virksomheders arbejde med klima og miljø forventes at stige i de kommende år. Det skyldes både ny lovgivning, hvor særligt det nye EU-direktiv CSRD hæver barren, men også krav og forventninger fra kunder og samarbejdspartnere. Derfor er det vigtigt at være forberedt og kunne levere klimadata, hvis kunderne efterspørger det.

Der findes på nuværende tidspunkt ikke en fast guide til, hvordan et klimaregnskab skal se ud. Det afhænger meget af den branche, I arbejder i, og hvor jeres største udledninger er. Med det nye EU-direktiv, CSRD, kommer der dog retning på en del af det. Derfor kan det være en god idé at læse op på CSRD for at være klar til de specifikke krav, der kan komme fra jeres samarbejdspartnere og kunder. I kan dog med fordel allerede nu begynde med at udregne jeres klimaaftryk ved hjælp af nedenstående guide.

Klimaregnskab: Sådan kommer I i gang

Jeres klimaregnskab kan udarbejdes på mange forskellige måder. I e-conomic følger vi den internationale standard Greenhouse Gas (GHG) protocol og har brugt software fra Worldfavor til at indsamle data og beregne vores CO2-aftryk.

Via Worldfavor kan vi indtaste forbrug på fx fly, hotel, tog og bil, og herefter udregner systemet selv CO2-udledningen. 

Når det gælder vand, varme og elektricitet, indtaster vi vores samlede forbrug i fx KwH for et helt år, og herefter får vi også CO2-tallet.

For alle dele gælder, at I skal bruge fakturaer fra jeres leverandører som base for at kunne udregne jeres CO2-udledninger. 

Det kan virke uoverskueligt at skulle kaste sig ud i de store beregninger. Derfor har vi lavet en liste over, hvordan I kommer godt i gang. Vi er kommet i mål med at identificere vores egne CO2-udledninger og næste skridt er nu at identificere udledninger fra vores leverandører. Ved at tage et skridt ad gangen kommer vi tættere på en bæredygtig klimapolitik – og det samme kan I.

Vores 5 trin til et klimaregnskab

  1. Start med at definere, hvad I vil inkludere i jeres klimaregnskab (og hvad I vil udelade). Det gælder både, hvilket forbrug I vil starte med at fokusere på, men det kan fx også være relevant, hvis I har flere faciliteter/lokationer, og I vælger at begynde med den ene.
  2. Inddel jeres klimaregnskab i Scope 1, 2 og 3 (direkte og indirekte emissioner). Hvilke udledninger har I i Scope 1? Scope 2 og Scope 3. Særligt i forhold til Scope 3 er det vigtigt at overveje, hvor jeres væsentligste udledninger kan komme fra og begynde der.
  3. Kortlæg og indsaml data om jeres forbrug. I kan finde de fleste informationer på fakturaer fra jeres leverandører. 
  4. Når I har jeres samlede forbrug, kan I via emissionsfaktorer regne CO2-udledningen ud. I kan fx finde en beregner hos: Energistyrelsen eller I kan bruge et system, som vi gør.
  5. Saml alle informationer i et klimaregnskab for virksomheden. I kan evt. hente inspiration i e-conomics klimaregnskab her.

Digital bæredygtighed og drift

Det kan være svært at identificere de største klimasyndere og dermed også de indsatsområder, I bør prioritere. Derfor er det vigtigt at starte med at kortlægge jeres udledninger og bruge denne viden til evt. at igangsætte initiativer. I 2021 og 2022 har vi i e-conomic fx sat disse initiativer i søen, da vi kunne se, at de kan reducere vores udledning væsentligt:

E-waste projekt: I 2021 lancerede vi vores e-waste projekt, hvor vi sørger for, at virksomhedens elektroniske enheder bliver givet til velgørenhed eller bliver genbrugt på den rigtige måde. Samtidig fik vores medarbejdere også mulighed for at indlevere gammel elektronik til samme ordning.

Drift: I 2021 flyttede vi ind i vores nye kontorbygning i Carlsbergbyen. Bygningen er DGNB guld-certificeret. Derudover samarbejder vi med Meyers kantine om at reducere madspild og øge mængden af økologi.

Hvis I har spørgsmål til e-conomics Sustainability-rapport, kan I kontakte vores Sustainability Manager Nicoline Weih på Nicoline.weih@visma.com.

Få hjælp og læs mere

Find skabeloner til at udarbejde jeres eget klimaregnskab hos Dansk Erhverv og på CSR.dk.

Vil I gerne vide mere om vores tiltag på klima og andre vigtige områder?
Så læs hele vores bæredygtighedsrapport 2022.