Kurset er for deltagere med lille eller ingen viden om et almindeligt årsregnskabs opbygning, samt de generelle begreber der anvendes, når du skal føre et regnskab selv.

Kurserne er udviklet specielt til dig, der ikke har nogen regnskabsbaggrund, men som gerne vil kunne varetage firmaets regnskab samt være i stand til at fakturere og bogføre de daglige bilag.

Der vil blive taget udgangspunkt i generelle eksempler og praktiske opgaver der arbejdes med i e-conomic.

Der kræves ingen forudsætninger for at deltage i disse korte forløb, der skal ses som en kort introduktion til regnskabsbegreber og principperne i at føre et regnskab.

Modul 1: Regnskabets opbygning/Kassekladde

Med udgangspunkt i enkle eksempler gennemgås et regnskab fra bunden. Vi ser på opbygningen af regnskabet i e-conomic. De overordnede elementer, der indgår i et almindeligt regnskab, gennemgås ud fra praktiske eksempler.

Vi arbejder med den daglige kassekladde som er det sted du registrerer de daglige bilag i dit regnskab. Derfra følger vi bogføringen og ser på hvor du kan genfinde dine bogførte bilag.

Vi ser på, hvordan overskud/underskud beregnes og hvilken betydning disse kan have på udviklingen af egenkapitalen i regnskabet.

Varighed:

4 timer (fra kl. 16.00 – 20.00)

Startdato Modul 1:

4. september og 4. november 2008 i Vejle

17. september i Ballerup

Forudsætning:

Deltagere med lidt eller ingen regnskabsmæssig erfaring.

Pris:

kr. 2.800 incl. materialer samt fortæring

Modul 2: Bogføring af bilag og Fakturering

Med udgangspunkt i købsbilag ser vi på registreringen i kassekladde/kasserapport og på hvordan bilag, moms og lignende generelt håndteres i et regnskab.

Du vil ved hjælp af eksempler arbejde med Fakturering samt med at registrere Kreditorfaktura i dit regnskab.

Derudover arbejdes med registrering af indbetalinger og betalinger, Deltagerne introduceres til momsbogføring ved køb og salg, samt hvordan forløbet er ved momsafregning.

Varighed:

4 timer (fra kl. 16.00 – 20.00)

Startdato Modul 2:

11. september og 11. november 2008 i Vejle

28. oktober i Ballerup

Forudsætning:

Deltagere med lidt eller ingen regnskabsmæssig erfaring.

Pris:

kr. 2.800 incl. materialer samt fortæring

Normalt afholdes Kurserne i Vejle, men der er mulig at vi kan afholde dem andre steder ved ønsker/behov.

Undervisningstidspunktet: fra kl. 16.00 til 20.00

Tilmelding:
Tilmelding og yderligere information ved
Uddannelseskonsulent
Elisabeth Martens
Kursuscentret
Havneparken 14A
7100 Vejle
dir. tlf. 7216 2895 ema@vejlehs.dk
Eller: via vores hjemmeside ”vejlehs.dk