Vær opmærksom på, at dette er en ældre artikel. Bogføringsloven er nu trådt i kraft, og det er ikke et krav, at du skal opbevare alt regnskabsmateriale digitalt, som lovforslaget i artiklen foreslår. Det er dog et krav, at du skal digitalisere alle bilag, der som minimum indeholder: Udstedelsesdato, beløb, produkt/ydelse, afsender og modtager (herunder navn, adresse og CVR – eller SE-nummer), oplysning om momsbeløbets størrelse og betalingsoplysninger.

Der er ny bogføringslov på vej og med følger en digitalisering af dine arbejdsgange. Hvis de nye forslag til bogføringsloven vedtages, bliver det bl.a. et lovkrav at opbevare sit regnskabsmateriale digitalt. Og det stiller en lang række krav til virksomheder, der før i tiden har været vant til at opbevare dokumentation i papirform og ringbind.

Derfor vil vi gerne hjælpe dig med at forberede dig og din forretning på de nye forslag til bogføringsloven, så du får en gnidningsfri overgang og kan drage fordel af de positive aspekter. Vi har samlet et overblik over de vigtigste punkter og hvordan du allerede nu kan ændre dine arbejdsgange, så du lever op til de forventede krav i det nye forslag til bogføringsloven.

Digital opbevaring af regnskabsmateriale

I første del af lovforslaget lægges der op til, at virksomheder skal omlægge deres procedurer for opbevaring af regnskabsmateriale og sikkerhedskopiere dette digitalt. Det centrale punkt er:

  • Krav om digital opbevaring af regnskabsmateriale og en sikkerhedskopi heraf. Mindre virksomheder med personlig hæftelse er undtaget.

Digital bogføring

Anden del af lovforslaget går ud på, at virksomheder fremadrettet skal bruge et digitalt bogføringssystem. Dertil er der foreslået nye, overordnede krav til udbyderne af bogføringssystemerne. De vigtigste punkter, der handler om digital bogføring er:

  • Udbydere af digitale bogføringssystemer skal registrere sig hos Erhvervsstyrelsen, så de kan føre regelmæssig kontrol
  • Virksomheder skal ved indberetning af årsrapporten også indberette, hvilket system de bruger
  • Erhvervsstyrelsen vil føre risikobaseret kontrol med virksomheder og deres regnskabssystemer
  • Erhvervsstyrelsen får øget bemyndigelse til at justere og fastsætte nye regler og krav til digitale bogføringssystemer og offentlig opbevaring af centrale dele af regnskabsmateriale, herunder obligatorisk brug af e-fakturering.

I e-conomic kan du allerede bruge e-fakturering gratis. Læs mere om, hvor nemt det er, og hvilke fordele, der er ved at sende og modtage e-fakturaer.

Andre væsentlige ændringer

Der er lægges op til flere ændringer i lovforslaget, der yderligere kan påvirke din forretning. Vi har samlet nogle af dem her:

  • For helt små virksomheder med personlig hæftelse eller som ikke har pligt til at udarbejde årsrapporter samt ikke har en nettoomsætning, der overstiger 300.000 kr. i to år i træk, vil de gældende krav for opbevaring af regnskabsmateriale føres videre
  • Der bliver fremlagt et forhøjet bødeniveau til virksomheder på op til 1,5 mio. kr., der ikke kan stille originalt, digitalt regnskabsmateriale eller sikkerhedskopi til rådighed for myndigheder
  • Der fremstilles forenklede krav til virksomheders beskrivelse af procedurer for registrering af transaktioner og opbevaring af regnskabsmateriale.

Hvordan kan e-conomic hjælpe dig i gang?

Med e-conomic har du mulighed for at automatisere dine arbejdsgange, herunder bogføringsprocessen og opbevaring af dine bilag. Du får nemlig adgang til funktionerne Indscanning, Bilagsanmodning og Mobile bilagsindsendere i alle vores pakker. Derfor kan du nemmere leve op til de nye krav om digital opbevaring af bilag, når du bruger e-conomic.

Lovforslaget forventes vedtaget pr. den 1. juli 2022. Derfor kan der stadig opstå ændringer. Vi vil i e-conomic holde øje med udviklingen og opdatere dig løbende.

Kilde: Høringssportalen høring 1 & Høringsportalen høring 2.