e-conomic har med Straksindbetaling, åbnet dørene for en helt ny slags service – en økonomisk service der kan hjælpe din virksomhed med at vækste. Nu får danske virksomheder en mulighed for at finde penge til investeringer og en bedre allokering af ressourcer, som ikke før har været muligt i et regnskabsprogram. Indenfor regnskab er denne service kendt under betegnelsen, Spot Factoring.

Men hvad er Spot Factoring og Straksindbetaling? Og hvordan giver det virksomheder muligheden for at være strategiske og bedre stillede?

 

Fra (masse) factoring til spot factoring: historien bag Straksindbetaling

Factoring betyder at en virksomhed sælger en stor mængde fakturaer til en ekstern partner, for at få udbetalt alle fakturabeløbene med det samme mod et gebyr. På den måde har virksomheden pengene til rådighed tidligere end ellers. For mange forbindes denne proces dog oftest også med banker, store beslutninger og kontrakter, følelsen af at være låst fast, følelsen af at outsource for meget væk, høje renter og skjulte gebyrer.

Spot Factoring, derimod, er et langt lettere alternativ til factoring, og hedder i e-conomic Straksindbetaling. Denne service har alle de samme fordele som factoring, men med en væsentlig mindre overvejelsesbyrde, idet den kun gælder for fakturaer enkeltvis. Den giver langt større fleksibilitet, mere ejerskab, mere gennemsigtighed og muligheden for at planlægge løbende og strategisk efter virksomhedens egne planer – når du har brug for penge til f.eks. at investere.

 

Valget gives tilbage til virksomhederne

I e-conomic får du altså muligheden for at få dine penge med det samme, og samtidig slippe for mange administrative opgaver, hver gang du sender en faktura med Straksindbetaling. Du betaler et éngangsgebyr hver gang du bruger servicen, og modtager til gengæld dine penge på kontoen samme dag, får outsourcet dine lange betalingsfrister, din debitorhåndtering og pengeindkrævningen, mens dine kunder fortsat får en god oplevelse med vores sikre partner, Moneyflow, som overtager din faktura. Når du har aktiveret Straksindbetaling på din aftale, helt gratis, vælger du selv hvilke fakturaer du vil sende med Straksindbetaling, og hvornår du vil benytte dig af servicen. 

På denne måde kan du undgå at outsource flere fakturaer end du har brug for, og kan i stedet løbende tage stilling til dit behov, og styre det hele med et par ‘klik’.

 

Fremtiden styrer du selv

Friheden er større, renterne er transparente og valget er dit for hver faktura. Du får en stærkere beslutningskraft til hvordan du vil arbejde med dine penge – og det er det vi kalder for den strategiske virksomhed. 

Når du i fremtiden møder unikke muligheder der kan gavne din virksomhed, har du nu et værktøj i hånden, der åbner dørene for den investering du mangler. Og du kan bedre allokere ressourcer til de projekter du ønsker at engagere dig i. Denne service giver dig mulighed for at planlægge dine aktiviteter efter egne planer og behov, fremfor at være afhængig af dine kunders evne til at betale deres fakturaer med det samme.

 

Investér i din virksomheds potentiale

Straksindbetaling i e-conomic giver for første gang virksomheder nogle valg de ikke har haft til rådighed før, en mulighed for at allokere ressourcer efter egne planer, og et vindue til at se hvordan de bedre kan investere i virksomhedens evner og potentiale. Udover disse tre strategiske egenskaber, er Straksindbetaling helt enkelt også bare en gavnlig service for mange virksomheder i Danmark, som ønsker sig lidt mere indflydelse på deres pengestrøm. De kan arbejde mere strategisk og få et bedre flow i økonomien, og det eneste de skal forholde sig til er et éngangsgebyr.

I e-conomic er vi mere interesseret i at hjælpe vores kunder med at investere i væksten, vedligeholdelsen og potentialet for deres virksomhed, end at se dem spændt for med administrative opgaver. Derfor har vi taget dette skridt, og tilbyder Straksindbetaling til alle kunder i e-conomic, som handler B2B.

Hvis du er interesseret i at bruge Straksindbetaling i din virksomhed, kan du læse meget mere om det på vores hjemmeside, eller gå direkte til Market i e-conomic, for at aktivere det gratis på din aftale i dag.