Opdatering den 23. november 2011: Vi samarbejder ikke længere med den nævnte bankpartner.

Vi har desværre over de seneste måneder oplevet en stærkt faldende oppetid på bankbetalinger. Til gengæld har vi givet forkerte eller mangelfulde fejlbeskeder til vores kunder, når bankbetalinger ikke lykkedes. Ikke overraskende har vi haft mange frustrerede og irriterede kunder i røret eller på mail.

bank

Vi har fået bank for bankbetalinger

Vi har i samarbejde med vores bankpartner (vi samarbejder ikke længere med denne bankpartner) udarbejdet en plan, der i grove træk falder i fire punkter (der forløber parallelt).

•    Intensiveret overvågning mhp. fejlidentifikation og dermed fejlretning.
•    Bedre fejlmeddelelser således, at du som kunde kan skelne mellem manglende oppetid og manglende oplysninger i bankbetalingen. Sidstnævnte er noget, du selv kan gøre noget ved.
•    Generel  bedre oppetid.
•    Et mere robust teknisk set-up (såvel software som hardware).

Vi og vores partner har afsat ressourcer og fokuserer på at få eksekveret ovenstående. Vi vil i den kommende tid opdatere jer med mere information her på bloggen. Det andet punkt er delvist implementeret med udrulningen af markedspakke 39 i dag.

Tak for jeres tålmodighed.