Vi bliver ofte spurgt, når I skal skifte fra et andet økonomisystem, om I skal overføre alle data fra det gamle system.

Som udgangspunkt vælger mange, at starte på en frisk. Måske fordi I faktisk ikke ved, at det er muligt at overføre data, måske fordi I tror at det meget besværligt eller måske fordi I netop ønsker at benytte lejligheden til at starte på en frisk.

Om I skal starte på en frisk eller overføre data fra det gamle system kan vi ikke afgøre. Det er op til jer at afgøre i den enkelte situation, men vi kan belyse nogle af de umiddelbare fordele og ulemper der er ved at overføre data.

Som udgangspunkt kan I opdele/overføre jeres regnskab i 5 kartoteker.
1.    Kontoplan
2.    Debitorer
3.    Kreditorer
4.    Vare
5.    Posteringer

Med udgangspunkt i, at virksomhedens behov er grundmodulet i e-conomic, dvs. finansbogføring, kreditor- og debitorstyring, så vil I ved at importere ovenstående 5 kartoteker, kunne stoppe med at bogføre i det ene system den ene dag og starte med at bogføre i e-conomic den næste dag.

Har I behov for lagerstyring og/eller projektstyring, kræver det udover de 5 kartoteker nogle øvrige informationer, som alle skal indtastes manuelt, f.eks. en lageråbning i lagerstyring.

I er dog ikke afhængig af, hvis I vælger at overføre data, at det er alt eller intet. Faktisk kan I vælge kun at overføre blot et eller flere af kartotekerne, f.eks. kun debitorer. Dog med undtagelse af posteringer, her kræves som minimum, at kontoplanen ligeledes bliver overført.

Fordele og ulemper ved overførsel med udgangspunkt i grundmodulet:

Datakonvertere

Ovennævnte fordele og ulemper er naturligvis ikke udtømmende.

Vælger I at overføre nogle eller alle kartoteker, er det reelt noget I selv kan gøre. Vejledninger til import af data findes her. I kan også købe os til, at stå for importen af data i e-conomic.

Hvorledes I kan eksportere de nødvendige data, er meget forskelligt fra system til system og muligvis noget ekspertise I er nød til købe jer til udefra.

Har du gjort dig nogle erfaringer med at overføre data fra et tidligere økonomisystem, så skriv gerne en kommentar til det.