e-conomics håndværkerløsning er lavet for at håndværksvirksomheder kan tjene flere penge. Vi mener, at denne del af dansk erhvervsliv har nogle specielle udfordringer og muligheder.

Nogle af de ting der kan forbedres hos en typisk håndværksvirksomhed er brugen af IT -redskaber på administrationssiden. Mange håndværksvirksomheder bliver til, netop fordi stifterne vil fokusere på deres primære arbejde, i stedet for administration.

Med sådan en holdning bør man undersøge, hvordan administration kan minimeres, og klares så nemt som muligt.

Hos e-conomic er Apps en naturlig forlængelse af dit økonomisystem, og mange Apps er relevante for håndværkere, F. eks. Tracklog, som er en elektronisk kørebog eller ERP Tolk som kan indlæse- og opdatere varefiler fra din grossist.

Vælg et system som er nemt at gå til mht. brugervenlighed, sørg for at det udførte arbejde bliver faktureret hurtigst muligt, evt. via iPhone eller Android, have overblik over dine tilbud og projekter, læg realistiske budgetter og følg op på disse, samt sørg for at efterkalkulere på udført arbejde, så fremtidige tilbud ikke bliver med underdækning.

Hvis du vil se, hvad de gode håndværksvirksomheder gør, og få gode råd til din egen virksomhed, kan du læse en ny brancheanalyse fra BDO, som gennemgår en række håndværksfag, og kommer med konkrete forslag til forbedringer.