I dag er vi live med første version af Workflows. En gratis feature til alle i Smart- og Avanceret-pakkerne. Nu kan vores brugere selv være med til at automatisere deres arbejdsgange ved at opstille simple automatiseringsregler. Reglerne kan være med til at minimere indtastningen af de samme bilag igen og igen og give en langt bedre og hurtigere godkendelsesproces i e-conomic.

Workflows er løbende blevet rullet ud frem mod endelig lancering. Dette for at sikre, at vi har fået al relevant kundefeedback med, taget højde for forskellige brugsscenarier, og opdaget potentielle mangler.

Oliver Storm, Product Line Manager i Visma e-conomic, fortæller om lanceringen og fordelene ved feedbacken. 


“Jeg er sindssygt glad for, at vi er live med første version af Workflows. Det er fantastisk at se en feature blive en realitet. Og tilmed opleve, at vores kunder får glæde af funktionaliteten. Vi har modtaget rigtig god feedback fra de betatestere og brugere, der har benyttet det indtil nu.”
Brugerfeedback har været grundstenen i udviklingen

Udviklingen af Workflows er sket i tæt samarbejde med vores brugere. For at få de mest relevante indsigter har Oliver og hans team løbende taget fat på kunder, som anvender e-conomics Inbox til bilagshåndtering og godkendelse, for at få dem til at teste forskellige scenarier.

Heldigvis har rigtig mange været villige til at teste. Det har givet god feedback. Både i forhold til forbedringer og generel begejstring over at der bliver lyttet til inputs, men også relevant feedback fra nogle, hvor featureren endnu ikke er optimal til deres behov.


“Vores kunder har givet os meget brugbar feedback. Også kunder der bruger et eksternt program i stedet for Inboxen, som af den grund nok ikke har været interesserede i første version af Workflows. De kan i stedet se frem til vores næste versioneringer, hvor vi kommer til at udvikle endnu flere funktionaliteter til Inboxen og Workflows. Vi er startet småt, men startet ud fra det behov, vi har defineret som værende det største.”


Det digitale bogføringsbureau, Avernus, er en af vores brugere, som har været med i udviklingen af Workflows 1.0. Nu oplever deres kunder en langt mere fleksibel godkendelse. 

Læs casen med Avernus hvor Julie Zachariassen fortæller mere om den værdi, som hun og hendes kunder oplever med den nye feature.


Læs mere om Workflows

Opsæt automatiseringsreglerWorkflows 1.0 høster de lavthængende frugter

Hovedformålet med Workflows er at hjælpe vores kunder med at få en mere fleksibel arbejdsgang ved at automatisere manuelle processer. I første lancering af Workflows 1.0 er det især Inboxen, der har været omdrejningspunktet, for at kunne optimere bogførings- og godkendelsesflowet.


“Når man skulle godkende bilag i forhenværende set-up, risikerede man at alle godkendere modtog en e-mail. Fx hvis du havde sat tre godkendere på og modtog 20 bilag, så fik alle tre godkendere en e-mail på alle bilagene. Med Workflows er det nu muligt at opsætte regler, så det er en bestemt godkender, der modtager en bestemt e-mail fra et specifikt bilag. Så vi er startet med at tage de lavthængende frugter, der giver en stor værdi”


Første version fokuserer dermed i høj grad på godkendelsesflowet, som før var langt mindre fleksibelt. Derfor håber Oliver at se endnu flere, der bruger godkendelse i e-conomic.Automatiseringsrejsen fortsætter med Workflows 2.0

I e-conomic er vi på en fælles rejse mod øget automatisering. Derfor er der flere teams, som arbejder hen mod samme mål. Workflows er ingen undtagelse og i næste versioneringer, dykkes der endnu dybere ned i mulighederne for automatisering.


“Indenfor relativ kort tid kan vi mindske vores kunders manuelle håndtering, ved kun at have to klik i processen fra et bilag modtages, godkendes, bogføres, betales og betalingen bogføres. Modsat i dag hvor der er langt flere touch points, som kræver tid og besvær. Det er målet, at vi i fremtiden skal hen imod ‘low touch points bogføring’ og ‘realtid regnskab’. Dermed er det nemmere at træffe sunde forretningsbeslutninger på et fornuftigt grundlag.”


Workflows er, sammen med en lang række af vores features såsom Smart Pay, et skridt i den rigtige retning mod øget automatisering. Det bliver også en stor fordel, når krav skal efterleves jf. den nye bogføringslov.


Læs mere om Workflows

Opsæt automatiseringsregler