Hermed de forbedringer, som er blevet implementeret i e-conomic med markedspakke 5.

Mulighed for at spærre en konto for direkte posteringer – anvendes typisk til debitor/kreditor-samlekonti.
Det betyder, at brugerne ikke kan oprette posteringer manuelt på kontoen via kassekladderne.
Det at kunne ændre en konto til en kontrolkonto, hvor der ikke kan posteres direkte, er en opsætningsmulighed og ikke en del af standardopsætningen på en given konto.

Leverandørfakturaer kan nu oprettes med 30 tegn i “fakturanummer” i stedet for 15.

Optimering af rapporten Kreditorkontokort, som nu vil blive afviklet hurtigere end tidligere.

Mulighed for at ændre datoen under betalinger i fanebladet Bogføring.

2 nye rapporter – vi har fået rapportene Resultatopgørelse og Balance.

Ved import af fil vedr. leverandørbetalinger på en given dato bliver modposteringen på banken samlet i en linje for hele datoen.

API – mulighed for at bruge administratorlogin i API’et.

Dette var ordene for denne gang. Jeg vender tilbage med mere nyt om markedspakke 6 primo maj.

Mvh.
Tejn